ПРО НАС

Модус і Барбус - компанія, створена командою професіоналів ринку оцінки майна, які обрали своєю другою професією розробку програмних продуктів та роботу з базами даних. Таке поєднання є причиною тяжіння лінійки наших продуктів до цифрових рішень. онлайн засобів, статистичної повноти баз даних аналогів продаж та, нарешті, - тяжіє до логічності побудови та математичної правильності коефіцієнтів, корегувань, інших показників. 

Ми пропонуємо комплекс програмних рішень, що являють собою  Інструмент, який надасть фахівцю ринку оцінки додаткових переваг у швидкому та ефективному скаладанні остаточної експертної думки, включенні в результат оцінки якісної аналітики конкретного локального ринку, запропонує дані локальних цінових районів міст України та запропонує формати та шаблони до структурованого виводу результатів та висновків на друк, або збереження у файл.

Інформатизація суспільства, галузей виробництва та послуг виходить в Україні на новий рівень. Українські підприємства в питаннях збереження інформації, комунікації та організації виробничих процесів спирається на поширені нині Програмні продукти. Компанія Модус і Барбус в свою чергу спеціалізована на впровадженні новітніх програмних технологій в галузі організації робочого місця експерта-оцінювача.