МЕТА ТА БАЧЕННЯ

Ми створили і створюємо продукти компанії Модус і Барбус з однією метою - Поширення ефективних програмних інструментів серед фахівців ринку оцінки.

Поширення є можливим лише за однієї умови, - інструменти мають бути безкоштовними, або умовно безкоштовними. З цих причин ми впровадили та підтримуємо політику умовно безкоштовного використання наших ПРОДУКТІВ. Така політика полягає у тому, що вартість одиничного запиту наближається до незначної, умовної. 

Враховуючи спеціалізованість інструментів та умовно безкоштовну цінову політику  ми вважаємо, що такі інструменти мають бути доступними лише фахівцю-оцінювачу. З цих причин Користувачі при реєстрації вказують назву СОД та реквізити Сертифікату СОД. 

Для банківських фахівців, рієлторських агентств та Страхових компаній передбачено контрактну форму обслуговування. 

Враховуючи мету поширення та безкоштовності ПРОДУКТІВ, компанія Модус і Барбус вважає за можливе виконувати супроводження, подальшу розробку та впровадження ПРОДУКТІВ за рахунок встановлення незначної, умовної плати для Користувачів, що використовують веб-доступ до Продуктів Компанії Модус і Барбус та за рахунок виконання ПОСЛУГ. Зокрема основної з них - Масової оцінки майна із застосуванням програмних засобів.

Оцінку окремих (одиничних) об'єктів компанія Модус і Барбус з метою отримання прибутку - не виконує. Така позиція заснована на тому, що ми не вважаємо можливим виконувати контрольні функції у біржі оціночних послуг - СОДА ІІ і одночасно займати позицію конкурента для учасників біржі.