ПРО НАС

 • ПРО НАС

  Модус і Барбус - компанія, створена командою професіоналів ринку оцінки майна, які обрали своєю другою професією розробку програмних продуктів та роботу з базами даних. Таке поєднання є причиною тяжіння лінійки наших продуктів до цифрових рішень. онлайн засобів, статистичної повноти баз даних аналогів продаж та, нарешті, - тяжіє до логічності побудови та математичної правильності коефіцієнтів, корегувань, інших показників. 

  Ми пропонуємо комплекс програмних рішень, що являють собою  Інструмент, який надасть фахівцю ринку оцінки додаткових переваг у швидкому та ефективному скаладанні остаточної експертної думки, включенні в результат оцінки якісної аналітики конкретного локального ринку, запропонує дані локальних цінових районів міст України та запропонує формати та шаблони до структурованого виводу результатів та висновків на друк, або збереження у файл.

  Детальніше

МЕТА ТА БАЧЕННЯ

 • Ми створили і створюємо продукти компанії Модус і Барбус з однією метою - Поширення ефективних програмних інструментів серед фахівців ринку оцінки.

  Поширення є можливим лише за однієї умови, - інструменти мають бути безкоштовними, або умовно безкоштовними. З цих причин ми впровадили та підтримуємо політику умовно безкоштовного використання наших ПРОДУКТІВ. Така політика полягає у тому, що вартість одиничного запиту наближається до незначної, умовної. 

  Враховуючи спеціалізованість інструментів та умовно безкоштовну цінову політику  ми вважаємо, що такі інструменти мають бути доступними лише фахівцю-оцінювачу. З цих причин Користувачі при реєстрації вказують назву СОД та реквізити Сертифікату СОД. 

  Для банківських фахівців, рієлторських агентств та Страхових компаній передбачено контрактну форму обслуговування. 

  Враховуючи мету поширення та безкоштовності ПРОДУКТІВ, компанія Модус і Барбус вважає за можливе виконувати супроводження, подальшу розробку та впровадження ПРОДУКТІВ за рахунок встановлення незначної, умовної плати для Користувачів, що використовують веб-доступ до Продуктів Компанії Модус і Барбус та за рахунок виконання ПОСЛУГ. Зокрема основної з них - Масової оцінки майна із застосуванням програмних засобів.

  Оцінку окремих (одиничних) об'єктів компанія Модус і Барбус з метою отримання прибутку - не виконує. Така позиція заснована на тому, що ми не вважаємо можливим виконувати контрольні функції у біржі оціночних послуг - СОДА ІІ і одночасно займати позицію конкурента для учасників біржі. 

  [...]

Наші можливості

 • Масова оцінка застави, застрахованого майна.
  Компанія Модус і Барбус з найвищім рівнем кваліфікації забезпечує складання висновків про вартість майна з використанням програмних засобів для портфелів у 100, 100 000 та більше об‘єктів нерухомості, або транспортних засобів (3000 моделей та марок), що зареєстровані на території України.

  Оцінка майна та майнових прав.
  Компанія Модус і Барбус хоча й володіє відповідним сертифікатом СОД, проте відповідно до розділу МЕТА ТА БАЧЕННЯ не виконує оцінок окремих об‘єктів. Ми пропонуємо розміщення замовлення на біржі СОДА ІІ та в рамках замовлення забезпечуємо контроль якості виконання оцінки. Якщо за результатами контролю якість звіту на субєктивний погляд фахівців компанії виявиться незадовільною, компанія Модус і Барбус забезпечить надання звіту про оцінку за власний рахунок. Оплата послуг СОД учасника біржі гарантується в будь-якому випадку.

  Програмний комплекс СОДА ІІ. 
  Програмний продукт, що є не тільки біржею замовлень оцінки, але є інструментом, що дозволяє запровадити проведення зручного та ефективного процесу централізованого замовлення, квотування та оплати послуг СОД-партнерів.

  Будівельний сюрвей.
  Компанія Модус і Барбус проводить роботи з аналізу проектно-кошторисних та дозвільних документів, будівельного контролю та моніторингу використання коштів інвестора щомісячно або щоквартально (в залежності від складності та темпів будівельних робіт) у будівництві об‘єктів житлового та не житлового призначення.

  Програмний комплекс БАРБУС.
  Програмний продукт, що розроблений для професіоналів ринку оцінки нерухомого майна. Основною функцією програмного продукту БАРБУС є організація якісного та швидкого процесу оцінювання від зручного означення місце-знаходження об'єкту оцінки та визначення.

  Програмний комплекс МОДУС.
  Програмний продукт призначений для швидкого визначення вартості Автотранспортних засобів для продажу на території України. Методологія коригувань відповідає та наслідує Методику товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів.

  Аналітичний інструмент: ЦІНОВІ КАРТИ.
  Цінові Карти - є потужним аналітичним інструментом у бізнес середовищі. що вимагає швидкого прийняття рішень та включає у себе Аналітичні дослідження всіх обласних центрів України, деяких районних центрів та постійно поповнюється